Wiadomości - Aktualności

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Dodał: jsowula Data: 2024-02-26 08:21:44 (czytane: 233)

Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu-Zdroju prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2024 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

 Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Solec-Zdrój do 15 marca 2024r.  pod nr telefonu 41 3776041 wew. 30.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że od 01.02.2024 do dnia 29.02.2024 r. w siedzibie Urzędu, będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku...