Wiadomości - Aktualności

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Dodał: jsowula Data: 2023-03-20 11:25:54 (czytane: 247)

Urząd Stanu Cywilnego w Solcu-Zdroju prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2023 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Solec-zdrój do 30 kwietnia 2023r.  pod nr telefonu 41 3776041 wew. 30.

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy na kiermasz!

Wystawcy zainteresowani przygotowaniem stoiska mogą zgłaszać swój udział do Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju tel. 41 377 60 49...