Wiadomości - Aktualności

INFORMACJA - Koncesje alkoholowe

Dodał: lkobos Data: 2023-01-04 11:31:51 (czytane: 241)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim tj. 2022.

Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju w Biurze Obsługi Interesanta (parter).

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku złożenia oświadczenia organ, który wydał zezwolenie stwierdza wygaśnięcie zezwolenia/zezwoleń – art. 18 ust. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt. 5 wyżej cytowanej ustawy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11¹ ust. 5 i 6 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).

 


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Cudowna terapia - zapraszmy na spektakl

Małżeński kryzys? Mamy na to Cudowną terapię!? Leczą śmiechem, analizują kryzysy małżeńskie i mają najlepszego terapeutę na świecie?...