Wiadomości - Aktualności

Gmina Solec – Zdrój efektywna energetycznie, czyli jak oszczędzamy energię

Dodał: lkobos Data: 2022-11-18 09:46:27 (czytane: 385)

Oszczędzanie energii w dobie kryzysu energetycznego stało się dużym wyzwaniem dla samorządów. Trudna sytuacja związana z podwyżkami cen i szalejącą inflacją spędza sen z powiek włodarzom, którzy szukają sposobu na oszczędności. Gmina Solec – Zdrój już od kilku lat podejmuje działania mające na celu wprowadzenie oszczędności, które pozwolą na zachowanie ciągłości świadczenia usług publicznych.

W latach 2016-2017 gmina zrealizowała projekt ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój”, której celem było ograniczenie zużycia energii elektrycznej (wymiana opraw sodowych, rtęciowych i żarowych na oprawy ze źródłem światła typu LED wyposażonych w układy redukcji mocy) -  wymieniono łącznie 1235 sztuk opraw.

- Cena energii elektrycznej nabywanej przez samorządy może być nieporównywalnie wyższa w stosunku do roku 2021, dlatego niezwykle cieszy fakt, że udało nam się zrealizować zadanie wymiany oświetlenia ulicznego w naszej gminie – mówi Wójt Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys. Mamy teraz możliwość regulacji natężenia światła, a to już spora oszczędność.

Gmina Solec – Zdrój w trosce o ochronę środowiska oraz dążąc do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie obniżeniem kosztów ich utrzymania realizowała projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zakres w/w projektu  obejmował m.in.:

1. Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego (wykonanie ogrzewania podłogowego), instalacji gazowej c.o. wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu nad piwnicą;

-    budowę gruntowego wymiennika ciepła i wentylacji mechanicznej,

-    wykonanie drenażu opaskowego budynku i gruntowego wymiennika ciepła;

-    wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

-    montaż instalacji fotowoltaicznej;

2. Termomodernizację budynku szkoły w Solcu-Zdroju obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej c.o. wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropów;

-    docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy nad pomieszczeniem kotłowni,

-    budowę wentylacji mechanicznej,

-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

-    montaż instalacji fotowoltaicznej;

 

3. Termomodernizację budynku szkoły w Zborowie obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej c.o. wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu i stropodachu;

-    wymianę pokrycia dachowego stropu i stropodachu wraz z orynnowaniem,

-    budowę wentylacji mechanicznej,

-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

-    montaż instalacji fotowoltaicznej;

 

4. Termomodernizację budynku szkoły w Wełninie obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej, wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych,

-    docieplenie stropodachu wentylowanego i dachu sali gimnastycznej;

-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

 

5. Termomodernizację budynku szkoły w Kikowie obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej, wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu i stropodachu;

-    wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,

-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

W wyniku przeprowadzonych prac ograniczona została utrata ciepła, obniżono  koszty ogrzewania, a także zwiększyło się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia  pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania budynków i ochronę środowiska. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, ale też na poprawę jakości powietrza w gminie, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienia wzorcowej roli instytucji publicznych w tym procesie.

Ponadto Gmina Solec – Zdrój wdrożyła program oszczędnościowy, który zakłada między innymi:

- redukcję ogrzewania do niezbędnego minimum w dni wolne od pracy oraz po zakończeniu pracy w budynkach użyteczności publicznej,

- ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia zarówno wewnątrz budynków (ciągi komunikacyjne), jak i na zewnątrz (punkty świetlne przed wejściem),

- wyłączenie fontanny,

- pracownicy zostali zobligowani do (w miarę możliwości) rezygnacji z oświetlenia sztucznego na rzecz naturalnego, niewychładzania pomieszczeń, wyłączania urządzeń nieużywanych,

- częściowe wyłączenie oświetlenia ulicznego.

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej jest zadaniem własnym gminy, zatem to na samorządzie spoczywa odpowiedzialność za realizację zadań w tym zakresie. Gospodarka wodno – ściekowa obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Gmina Solec – Zdrój dokłada wszelkich starań, aby dostawy wody były nieprzerwane, a jej jakość była na najwyższym poziomie. Dbamy również o komfort życia mieszkańców i środowisko naturalne ciągle rozbudowując i remontując już istniejący system kanalizacji oraz oczyszczając ścieki w nowoczesnych obiektach.

Aktualnie obowiązujące stawki w Gminie Solec – Zdrój to 3,47 zł netto za 1 m³ dostarczonej wody oraz 4,25 zł netto za 1 m³ odebranych ścieków komunalnych.

Obowiązujące stawki za dostawę wody i odprowadzania ścieków w roku 2022 okazały się niewystarczające, aby pokryć koszty utrzymania i zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Solec – Zdrój. Koszty się nie bilansują, a muszą być pokryte. Szalejąca inflacja,  drastyczny wzrost kosztów dotyczących energii elektrycznej, gazu, opłat środowiskowych i wiele innych czynników wpływa na koszt utrzymania stacji uzdatniania wody i obsługi sieci.

W 2022 roku Gmina Solec – Zdrój przeznaczyła kwotę 70.000 zł ze środków pochodzących z budżetu gminy (rezerwa Wójta Gminy), a kolejne   175.000 z dochodów własnych gminy zaplanowano na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z gospodarką wodno – ściekową.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje mieszkańców, że w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening alarmowy...