Wiadomości - Aktualności

Do dnia 28 luty 2023r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: lkobos Data: 2023-01-30 12:59:25 (czytane: 248)

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że od 01.02.2023 do dnia 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu, będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wypełnionego wniosku i oświadczeń należy dołączyć  faktury VAT/lub ich kopie, które będą  obejmowały zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia  2023 r. oraz zaświadczenie z ARiMR o ilości posiadanego bydła na dzień 31.12.2022 roku.

Producentów rolnych rozliczających się z podatku VAT proszę o dostarczenie oryginałów lub kopii faktur zakupu oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 110 litrów na 1 ha fizycznych użytków rolnych i 40 litrów do jednej sztuki bydła (DJP). Kwota zwrotu wynosi 1,2 zł na 1 litr ON.

Prosimy producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego o przybycie z kompletnie wypełnionym wnioskiem. Zdecydowanie usprawni to  przyjęcie wniosku i znacznie skróci czas oczekiwania w kolejce.

Druki wniosku są dostępne w siedzibie urzędu.

Wniosek o z zwrot podatku do pobrania:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oświadczenie

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji...