Wiadomości - Aktualności

Debata nad Raportem o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2023 rok

Dodał: lkobos Data: 2024-06-11 11:38:23 (czytane: 211)

W dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Solec-Zdrój odbędzie się Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2023 rok.

Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2023 rok zostanie przeprowadzona debata, w której głos mogą zabierać radni oraz mieszkańcy Gminy Solec-Zdrój.

Zgodnie  obowiązującymi przepisami mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa pisemne zgłoszenie w postaci papierowej do Przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszeń, przy czym liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie gminy.

W związku z powyższym zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój do dnia 18 czerwca do godz. 15.00

Raport o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2023 rok dostępny jest pod adresem: https://bip.solec-zdroj.pl/page.php?id=3056

 

1.      Zgłoszenie zamiaru zabrania udziału w debacie

2.      Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uwaga - sesja zwołana na dzień 19 czerwca 2024r. na godz. 08:00

Informuję, że na dzień 19 czerwca 2024r. na godz. 08:00 zwołuję IV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali...