Wiadomości - Aktualności

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Dodał: lkobos Data: 2024-02-09 13:49:47 (czytane: 270)

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 08.02.2024 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2


Ważność: od godz. 11:36 dnia 09.02.2024 do godz. 14:00 dnia 10.02.2024
Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie)
Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych. Istnieje również możliwość punktowego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej od 11:36/09.02.2024 do 14:00/10.02.2024. Wskutek splywu wod opadowo-roztopowych prognozowane sa dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanow wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanow ostrzegawczych z mozliwoscia przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych. Istnieje rowniez mozliwosc punktowego przekroczenia stanu alarmowego. Szczegoly na meteo.imgw.pl

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że od 01.02.2024 do dnia 29.02.2024 r. w siedzibie Urzędu, będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku...