Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej


Urząd Gminy w Solcu - Zdroju zwraca się z apelem do wszystkich użytkowników korzystających z kanalizacji sanitarnej o prawidłowe jej eksploatowanie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków”. Kanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako śmietnik na odpady.

Prosimy o nie wrzucanie do kanalizacji:

odpadów organicznych (obierki owoców i warzyw, resztki jedzenia, kości itp.) - tworzą zatory

pozostałości po kosmetykach (nawilżane chusteczki, waciki, pałeczki, tampony, wkładki higieniczne, bandaże itp.) - wrzucone do kanalizacji zapychają, blokują pompy i prowadzą do ich uszkodzenia

ręczników papierowych (nie rozpadają się na mniejsze części tak jak papier toaletowy),

zużytych środków do czyszczenia (ścierki, ręczniki, mopy itp.),

folii, zakrętek, zabawek - zmniejszają przepustowości przewodów kanalizacyjnych

zbędnych elementów garderoby (skarpety, majtki, rajstopy, spodnie itp.) - zawierają włókna nierozpuszczalne w wodzie, zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków

popiołu, piasku, żwiru, odpadów budowlanych (gips, zaprawy cementowe itp.) - powodują tworzenie się stałych, trudno usuwalnych barier, które mogą wiązać się z kosztowną wymianą danego odcinka kanalizacji

resztek farb, lakierów, żywic - powodują zmniejszanie się średnic przewodów kanalizacyjnych, czego efektem jest konieczność czyszczenia kanalizacji specjalistycznym sprzętem.

Wymienione odpady wrzucone do kanalizacji uszkadzają pompy na przepompowniach oraz powodują powstawanie zatorów na sieci kanalizacyjnej. Czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej poza ciężką pracą pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, niejednokrotnie wymaga angażowania specjalistycznego sprzętu co dodatkowo podwyższa koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, i w konsekwencji przekłada się na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków. Korzystając odpowiedzialnie z kanalizacji oszczędzamy nasze pieniądze.

Prosimy o zwrócenie uwagi również na fakt, iż każde zapchanie systemu kanalizacyjnego często powoduje zalewanie ściekami piwnic i toalet domów, które są usytuowane na terenach położonych najniżej.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej dokładają wszelkich starań do bezproblemowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, reagują na zgłoszenia o awarii bez względu na dzień i porę zgłoszenia. Prosimy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro. Przypominamy także, że do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych.

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»