Wiadomości - Aktualności

Uwaga kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dodał: lkobos Data: 2023-11-24 12:05:53 (czytane: 587)

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków co najmniej raz na dwa lata.

Właściciel nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeżeli istnieje), a w przypadku braku kanalizacji - wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b  ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) właściciele nieruchomości, które nie zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do

- gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

- pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

W związku z tym każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.

Na podstawie art. 10 w/w ustawy osoba, która nie wykonuje wyżej wymienionych  obowiązków podlega karze grzywny.

W związku z powyższym od miesiąca grudnia 2023 roku odbywać się będą kontrole nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej mające na celu weryfikacje wypełniania powyższego obowiązku.

 W razie ujawnienia, że właściciel nieruchomości, która nie jest przyłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej:

- nie wyposażył nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków,

- nie zawarł umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub usuwanie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków i nie posiada dowodów uiszczania opłat za te usługi

może zostać ukarany grzywną w wysokości do 500 zł a na drodze sądowej do 5000 zł.

 

 

 

 

Firmy asenizacyjne posiadające aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Solec – Zdrój.

 

1.    UNIROL Jan Cabaj, Brzostków 13, 28-136 Nowy Korczyn,  

 tel. 508 117 751,     e-mail -  unirol16@wp.pl

2.    Usługi asenizacyjne Adrian Dziadura, ul. Gałązki 13, 28-133 Pacanów,

tel. 880 060 258,     e-mail - dziadura.adrian@wp.pl

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

XXII MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

GMINNE CENTRUM KULTURY W SOLCU-ZDROJU SERDECZNIE ZAPRASZA NA XXII MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W DNIU 16 GRUDNIA 2023R....