Wiadomości - Aktualności

Edukacja ekologiczna w gminie Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2023-11-10 13:37:23 (czytane: 390)

W Programie edukacji ekologicznej w Gminie Solec-Zdrój w 2023 roku brali udział uczniowie z Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz Zespołu Publicznych Palcówek Oświatowych w Zborowie, łącznie 360 uczniów. Głównym celem zadania było zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja zagadnień ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na skutki degradacji środowiska, niewłaściwego postępowania z odpadami oraz zanieczyszczenie powietrza.

W ramach ww.  Programu przeprowadzony został międzyszkolny konkurs plastyczny pn. „Bogactwo przyrody w gminie Solec-Zdrój”. Przedmiotem konkursu było wykonanie zespołowej pracy plastycznej w formie zielnika przedstawiającego gatunki roślin rosnących na terenie gminy.
W dniu 3.11.2023 roku trzyosobowa komisja dokonała oceny prac. Prace oceniono w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV oraz klasy V-VIII.
W kategorii uczniowie klas I - IV pierwsze miejsce zajęła klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju i klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Zborowie, miejsce drugie klasa II ze Szkoły Podstawowej w Zborowie i klasa III ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, miejsce trzecie klasa II ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju i klasa I ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju. W kategorii wiekowej uczniowie szkół podstawowych klasy V – VIII pierwsze miejsce zajęła klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Zborowie i klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Zborowie, miejsce II klasa V ze Szkoły Podstawowej w Zborowie i klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, miejsce III zajęła klasa VIb ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju i klasa V ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju.
Nagrody wręczono w dniach 9 i 10 listopada.  Nagrody w konkursie stanowiły vouchery do Kina w Solcu-Zdroju. Nagrody wręczono przedstawicielom zespołów. Gratulujemy nagrodzonym zespołom.

edu_23_1.jpg

edu_23_2.jpg

edu_23_3.jpg

edu_23_4.jpg

edu_23_5.jpg

edu_23_6.jpg