Wiadomości - Aktualności

ZDALNA SZKOŁA w Gminie Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2020-05-14 11:26:16 (czytane: 717)

29 kwietnia 2020r. Wójt Gminy Adam Pałys podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

logotyp_grant.png 

Gmina Solec-Zdrój otrzymała 59.994,83 zł rządowej pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła".

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 26 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz tablet.

Urządzenia zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponowali komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Urządzenia umożliwią uczniom realizację podstawy programowej. Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

plakat_dof.png 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Realizacja projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Solec – Zdrój”

Gmina Solec – Zdrój realizuje zadanie w ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie...