Wiadomości - Aktualności

Żałoba na terenie Gminy Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2019-02-09 12:39:41 (czytane: 6302)

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Solec-Zdrój

 Zarządzenie Nr 14/2019

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 9 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Solec-Zdrój

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm. )

 

§ 1.

W związku z nagłą śmiercią długoletniego Dyrektora Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju,  a następnie Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju Pawła Grzegorza Ślusarskiego, ogłaszam na terenie Gminy Solec-Zdrój żałobę w dniu pogrzebu to jest 12 lutego 2019 r.

§ 2.

Na znak żałoby należy opuścić do połowy masztu i przepasać kirem  flagi przy Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Solec-Zdrój .

§ 3.

1.     Odwołuję wszelkie wydarzenia o charakterze rozrywkowym planowane w dniu żałoby przez jednostki organizacyjne Gminy Solec-Zdrój.

2.     Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich prywatnych uroczystości o charakterze rozrywkowym o ich odwołanie bądź ograniczenie.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój oraz przekazaniu jednostkom organizacyjnym

                                                                                              Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                      /-/ Adam Pałys


 

Zobacz także

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Dodane: 2019-08-20 10:16 - czytane (33)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

V Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój

7 lutego 2019 r. na godz. 8ºº odbyła się V Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój....