Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Wykaz punktów zbierania odpadów rolniczych


Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy w Solcu - Zdroju zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady folia LDPE, folia po sianokiszonkach, folia opakowaniowa

Evoltaic Sp. z o.o.

Al. Solidarności 21

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. 733 211 404

Adres strony internetowej http://www.evoltaic.pl

Folie powinny być wytrzepane z ziemi i innych zanieczyszczeń oraz zbalowane.

 

P.U.H EKO-RASPOL, Brzeziny ul. Nidziańska 3

tel. 41 311 75 68, 601 867 543

Adres strony internetowej http://raspol.com.pl


Zużyte opony

P.U.H EKO-RASPOL, Brzeziny ul. Nidziańska 3

tel. 41 311 75 68, 601 867 543 

Adres strony internetowej http://raspol.com.pl