Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2020-03-31 12:26:27 (czytane: 315)

Informuję, że na dzień 03.04.2020r. na godz. 16ºº zwołuję XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Sesja odbędzie się on-line.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie  XVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XV  Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok (dostępne na portalu radnego).

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za 2019 rok (dostępne na portalu radnego).

8. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku (dostępne na portalu radnego).

9. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Solec-Zdój z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Solec-Zdrój”  XVI/94/2020

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich                                 

XVI/95/2020

c/ w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego skomunikowania wschodniej i zachodniej części miejscowości Solec-Zdrój  XVI/96/2020

d/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032  XVI/97/2020

e/ w sprawie  zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok   XVI/98/2020

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.


 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję online

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

W odpowiedzi na zalecenia administracji rządowej wprowadzamy następujące sposoby załatwiania spraw: telefoniczny (41 377 60 39, 41 377 60 46),...