Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja

Dodał: lkobos Data: 2019-12-20 10:39:57 (czytane: 408)

Informuję, że na dzień 30 grudnia 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

   Informuję, że na dzień 30 grudnia 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję XIV   Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali Nr 28  Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Przyjęcie Protokołu z XIII  Sesji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w  okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a/w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Solec-Zdrój”

b/  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec-Zdrój

c/ w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Solec-Zdrój

d/ w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój uprawnienia o stanowieniu ich wysokości

e/  w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2019/2020

f/ w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

g/ w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jak wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

h/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032

i / w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok 

j/ w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032

k/ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący Rady
         Paweł Patrzałek

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY BĘDZIE MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.

 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję onlinePrzeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia Świąteczne

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku. ...