Wiadomości - Aktualności

UWAGA SESJA

Dodał: jsowula Data: 2019-08-27 11:47:33 (czytane: 399)

Informuję, że na dzień 30 sierpnia 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję XI Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Przyjęcie Protokołu z X Sesji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska.

8. Podjęcie uchwał:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich,

b/ w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój,

c/ w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

d/ w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

e/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                               Paweł Patrzałek

Zobacz także

Jasełka w DPS w Zborowie

Dodane: 2020-01-24 13:47 - czytane (176)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych...