Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja !!

Dodał: lkobos Data: 2018-02-08 13:30:13 (czytane: 795)

Informuję, że w dniu 9 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXVII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju,

b/ uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zwrotu wydatków w zakresie tych świadczeń, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

c/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich,

d/ uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój,

e/ uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2018 roku”,

f/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2027,

g/ uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek


Zobacz także

Mistrz FIFA 19 gminy Solec-Zdrój wyłoniony!

Dodane: 2019-02-20 06:11 - czytane (101)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE ,,LATAJĄCA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ''

„Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” w gminie Solec-Zdrój....