Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja !!!

Dodał: ikopec Data: 2017-10-20 13:56:56 (czytane: 697)

Informuję, że w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XXXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXIV Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój za rok szkolny 2016/2017.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Solcu-Zdroju,

b/ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zborowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zborowie ,

c/  w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,

d/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025,

e/  w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2017 rok.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                               Paweł Patrzałek

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dla rolników

...