Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja !!!

Dodał: lkobos Data: 2017-07-11 13:26:26 (czytane: 108)

Informuję, że w dniu 14 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XXXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy .

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXI Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Wójta Gminy o realizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie oświadczeń majątkowych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Solec-Zdrój sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego,

b. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie,

c. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie  Gminy Solec-Zdrój,

d. zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów,

e. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Solec-Zdrój na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024,

f. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów,  psychologów, logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych    dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój,

g. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok,

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek


Zobacz także

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Dodane: 2017-07-21 10:17 - czytane (27)

TAGI:


Wykaz imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 2017

01/06/2017

Wykaz imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 2017. wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Informuje się, że dnia 07.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego...