Wiadomości - Aktualności

Uwaga sesja !

Dodał: lkobos Data: 2017-05-30 11:17:04 (czytane: 637)

Informuję, że w dniu 2 czerwca 2017 r. (piątek)  o godz. 8ºº  w sali Nr 28  Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się  XXXI Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XXXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XXX Sesji Rady Gminy .

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXX Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał:

a.  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

b. w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym  2017

c. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy

d. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

e. w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Wykonanie instalacji kolektorów  słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w gminach Stopnica  i Solec-Zdrój"

f. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury Solec-Zdrój za 2016 rok

g. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok

h. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2025

i. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

j. w sprawie nadania nazw ulicom w Zborowie

k. w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXI/106/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój  z dnia 23 czerwca 2016 roku

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Paweł PatrzałekZobacz także

KOLONIE LETNIE 2018

Dodane: 2018-05-21 08:04 - czytane (63)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Oferta sprzedaży urządzenia Sharp MX-2310U

Oferta sprzedaży urządzenia Sharp MX-2310U...