Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2022-01-25 13:49:33 (czytane: 241)

Informuję, że na dzień 28 stycznia 2022r. na godz. 8:00 zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XXXIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7.  Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

b/ uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu korzystania;

c/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata
2022 – 2032;

d/ uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM WYWOŁANYM WIRUSEM SARS-CoV-2, W SESJI BIORĄ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE RADNI RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ.

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                        

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Paweł Patrzałek

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Muzyczno - filmowy wieczór walentynkowy.

Walentynki to wyjątkowe święto, dlatego też na tą okazję przygotowaliśmy dla Państwa wspaniały wieczór walentynkowy w Sali Widowiskowej...