Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2020-08-24 12:32:28 (czytane: 260)

Informuję, że na dzień 27 sierpnia 2020r. na godz. 8ºº zwołuję XX Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie  XX  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku XX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

5.Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji

b/ uchwała  w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

c/ uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

d/ uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

e/ uchwala w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec- Zdrój

f/ uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w Solcu- Zdroju

g/ uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z siłowni w Zespole Szkół w Solcu- Zdroju

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                Paweł Patrzałek

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powszechny Spis Rolny

Do rozpoczęcia Powszechnego Spisu Rolnego pozostało już tylko kilka dni....