Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja

Dodał: lkobos Data: 2019-10-24 11:20:32 (czytane: 470)

Informuję, że na dzień 28 października 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję XII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Przyjęcie Protokołu z XI  Sesji Rady Gminy.

6. Wręczenie „Stypendiów Gminy Solec-Zdrój”.

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w  okresie między sesjami.

8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018 – 2019.

9. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec-Zdrój,

b/ w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Solec-Zdrój,

c/ w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”,

d/ w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „ Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ”,

e/ w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój,

f/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032,

g/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                             Paweł Patrzałek


 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY BĘDZIE MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.

 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję online

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje rolników, którzy ponieśli straty w wyniku deszczu nawalnego, że do odbioru w tut. Urzędzie są protokoły...