Wiadomości - Aktualności

UWAGA SESJA

Dodał: lkobos Data: 2019-06-21 11:58:36 (czytane: 414)

Informuję, że na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję IX Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku IX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Przyjęcie Protokołu z VIII  Sesji Rady Gminy.

6. Wręczenie stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w  okresie między sesjami.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2018 r.

9. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania,

b/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,

c/ w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Solec-Zdrój „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

d/ w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e/ w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Świniarach,

f/ zmieniająca uchwałę  w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój,

g/ w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju,

h/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032,

i/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok,

j/ zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów,

k/ w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                  Paweł Patrzałek

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY BĘDZIE MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.

 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję online


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

...