Wiadomości - Aktualności

Uwaga sesja

Dodał: lkobos Data: 2018-12-21 10:36:10 (czytane: 466)

Informuję, że na dzień 28 grudnia 2018 r. na godz. 8:00 zwołuję IV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku IV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych.
5. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Gminy.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w  okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec-Zdrój”,
b/ uchwała  w sprawie  diet dla radnych  Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów,
c/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,
d/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 – 2032,
e/ uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok,
f/ uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Solec-Zdrój  ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023,
g/ uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu" na lata 2019-2023,
h/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich,
i/ uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy,
j/ uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący Rady
        Paweł Patrzałek

 

 


    

Zobacz także

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Dodane: 2019-06-19 09:49 - czytane (28)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia...