Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja!

Dodał: lkobos Data: 2018-10-16 12:52:58 (czytane: 635)

Informuję, że w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 14ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XLIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XLIII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój za rok szkolny 2017/2018.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie  zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój,

b/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2032,

c/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                             Paweł Patrzałek


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy w Solcu - Zdroju informuje, że w dniu 16.10.2018 roku (wtorek) w godzinach 8:00-14:00 z powodu awarii nastąpi przerwa...