Wiadomości - Aktualności

Uwaga sesja

Dodał: lkobos Data: 2018-09-11 11:03:20 (czytane: 454)

Informuję, że w dniu 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Przyjęcie porządku XLIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3. Przyjęcie Protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XLII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie oświadczeń  majątkowych.
7. Informacja Wójta Gminy o realizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie oświadczeń majątkowych.
8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,
b/ uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Solec-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
c/ uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Solec-Zdrój,
d/ uchwała intencyjna  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2019 roku projektu pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 dł. 6 990 m”
e/uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032,
f/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad.

        

    Przewodniczący Rady
        Paweł Patrzałek

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców miejscowości Magierów, że w dniu 12 września 2018 roku w godzinach od 9:00 - 16:00...