Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja

Dodał: lkobos Data: 2018-06-25 13:20:38 (czytane: 428)

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XLI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XL Sesji Rady Gminy.

4. Wręczenie stypendium Wójta Gminy Solec-Zdrój za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i konkursach artystycznych.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XL Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

6. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

7. Informacja Wójta Gminy wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

b/ uchwała w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.

c/ uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d/uchwala w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój,

e/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,

f/ uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

g/ uchwała wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

 


 

Zobacz także

Mistrz FIFA 19 gminy Solec-Zdrój wyłoniony!

Dodane: 2019-02-20 06:11 - czytane (102)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY

SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z brakiem opadów atmosferycznych i niskimi stanami wód na ujęciach zwracamy się z prośbą do mieszkańców...