Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja!!!

Dodał: lkobos Data: 2018-03-23 13:01:36 (czytane: 508)

Informuję, że w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

 

 

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XXXIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój,

b/ uchwała podziału gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

c/ uchwała w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

d/ uchwała w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój,

e/ uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec-Zdrój na lata 2018 – 2020,

f/ uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

g/ uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

h/ uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Solec-Zdrój,

i/ uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie,

j/ uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu Gminy,

k/ uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy,

l/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032,

ł/ uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,

m/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek


 


Zobacz także

Ogłoszenie

Dodane: 2019-01-23 09:06 - czytane (42)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 03.04.2018 r. na terenie Gminy Solec-Zdrój w Ośrodku Zdrowia, będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu...