Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja

Dodał: lkobos Data: 2017-11-30 10:13:12 (czytane: 785)

nformuję, że w dniu 04 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XXXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

b/ w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój,

c/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich,

d/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój,

e/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Solec-Zdrój na rok 2018,

f/ w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2017 rok,

g/ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok .

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

 


 

Zobacz także

Pies znaleziony na terenie Solca-Zdroju

Dodane: 2018-11-16 13:14 - czytane (45)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Od godz. 02:00 dnia 30.11.2017 do godz. 22:00 dnia 30.11.2017 prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym....