Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja

Dodał: ikopec Data: 2018-08-08 10:27:42 (czytane: 465)

Informuję, że w dniu 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XLII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XLI Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie przyjęcia aneksu Nr 1 do „Programu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016 – 2023”,

b/ uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016 – 2023”,

c/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój,

d/uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032,

e/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,

f/ uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój,

g/ uchwala w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój,

h/ uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.

                                                                                                               

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

 


Przeczytaj kolejną wiadomość:

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY

SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z brakiem opadów atmosferycznych i niskimi stanami wód na ujęciach zwracamy się z prośbą do mieszkańców...