Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja!!!

Dodał: lkobos Data: 2018-05-11 10:32:00 (czytane: 483)

Informuję, że w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XL Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXIX Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Solec-Zdrój za rok 2017.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2019”,

b/ uchwała w sprawie przekazania skargi do WSA,

c/ uchwała w sprawie przekazania skargi do WSA,

d/ uchwała w sprawie przekazania skargi Wójtowi Gminy,

e/ uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Solec-Zdrój,

f/ uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.

g/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój

h/ uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,

i/ uchwała w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój”.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

Zobacz także

Mistrz FIFA 19 gminy Solec-Zdrój wyłoniony!

Dodane: 2019-02-20 06:11 - czytane (101)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 roku uruchomiona zostanie, podobnie jak w latach poprzednich, "CIUCHCIA"....