Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja!

Dodał: ikopec Data: 2017-02-15 10:42:52 (czytane: 870)

Informuję, że w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku XXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy .

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXVII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

6. Informacja z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a. uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków    

    Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój,

b. uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych  i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój do nowego ustroju szkolnego,

c. uchwała  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2017/2018,

d. uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz publicznych innych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój,

e. uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących   w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój,  

f. uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok,

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

            

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                   Paweł Patrzałek

Zobacz także

EkoEnergia Polska Sp. z o.o. zaprasza

Dodane: 2018-05-23 18:01 - czytane (72)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na wspaniały koncert!

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na koncert Kwintetu Jerzego Cygana " Od J.S. Bacha do G.Millera". Koncert odbędzie...