Wiadomości - Aktualności

Utylizacja wyrobów zawierających azbest w 2019 roku

Dodał: lkobos Data: 2019-07-19 08:38:27 (czytane: 417)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że w związku z ogłoszonym naborem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.”Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2019 roku.

Gmina ubiega się o dofinansowanie  zadania do 100%  kosztów kwalifikowanych.

Do realizacji w 2019 roku zakwalifikowano wszystkie wnioski jakie wpłynęły do tut. Urzędu w 2019 roku. Zbiórka odpadów zwierających azbest realizowana będzie na przełomie września i października. O dokładanym terminie właściciele nieruchomości zostaną poinformowani telefonicznie.

Mieszkańcy zainteresowani przekazaniem wyrobów zawierających azbest do utylizacji mogą jeszcze składać wnioski. O zakwalifikowaniu dodatkowych wniosków do realizacji w 2019 roku decydować będzie kolejność wpływu do tut. Urzędu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 041 377 60 39 wew. 26.

 


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy na festyn na Kulinarnym Szlaku Ponidzia, przystanek Solec - Zdrój!

Zapraszamy nad Zalew w Solcu - Zdroju na kulinarne wydarzenie!...