Wiadomości - Aktualności

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje

Dodał: lkobos Data: 2020-09-18 09:57:26 (czytane: 492)

Od 1 października 2020 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osoby/miesiąc)

10,00 zł – jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny a odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompostownikach

14,00 zł – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

35,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. do 10 listopada 2020 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Wójt Gminy Solec – Zdrój zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w akcji „Pod biało-czerwoną”....