Wiadomości - Aktualności

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Solec- Zdrój - rozpoczęcie robót

Dodał: lkobos Data: 2018-04-04 13:37:16 (czytane: 788)

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Solec- Zdrój” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 528 806,61 zł

Wartość dofinansowania 1 499 171,86 zł

Projekt ma za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Solec- Zdrój poprzez szereg spójnych ze sobą działań. Inwestycja ponadto ma na celu poprawę dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury ochrony środowiska i poprawę warunków życia osób zamieszkujących teren objęty projektem.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace:

–Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Solec-Zdrój (ulice: Słoneczna, Targowa, Żeromskiego, Szkolna, 1 Maja, Krakowska, Polna, Kościuszki) o łącznej długości 3,90 km.

– Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zborów i Solec-Zdrój o łącznej długości 0,68 km. – Wykonanie monitoringu ujęć wody w miejscowościach Zborów, Piestrzec, Kików wraz z wymianą

chloratorów i zakupem licencji do oprogramowania.

– Zamontowanie 2 zestawów pompowych o wydajności Q= 22,5m3/godz. i Q=40m3/godz. na ujęciu wody w miejscowości Zborów.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, OPON, MEBLI I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje o bezpłatnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, mebli i odpadów...