Wiadomości - Aktualności

Umowy grantowe podpisane!

Dodał: lkobos Data: 2018-10-08 07:57:55 (czytane: 637)

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” obejmuje swym zasięgiem cały powiat buski. Każda w gmin tworzących LGD „Królewskie Ponidzie” posiada cenne zasoby – czy to przyrodnicze, czy kulturowe czy historyczne i we wzajemnej współpracy dostrzega szansę na zrównoważony rozwój.

Zadaniem LGD w tej kwestii jest budowanie i wspieranie lokalnych partnerstw celem uzyskania  efektu synergii, nawiązywania i umacniania współpracy międzysektorowej oraz zwiększenia zasięgu oddziaływania projektów. LGD „Królewskie Ponidzie” podejmuje wysiłki i wspiera inicjatywy służące wykreowaniu rozpoznawalnej marki obszaru objętego LSR.
Promocja walorów turystycznych i kulturowych powiatu buskiego została wpisana w Lokalną Strategię Rozwoju jako cel realizowany za pomocą grantów. Na konkurs grantowy z zakresu
„Działania w zakresie promocji walorów turystyczno – kulturowych” wpłynęło do biura LGD 18 wniosków, z których 15 zostało wybrane do dofinansowania.
W dniu 17.09.2018 r.  w GCK w Solcu Zdroju nastąpiło uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami i grant wartości 300 000,00 zł trafił do 13 organizacji pozarządowych z obszaru takich jak: LOT „Moc Ponidzia”, Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej, fundacja „Słoneczna Przyszłość”, Towarzystwo Miłośników Buska Zdroju, Stowarzyszenie ds. Rozwoju i Integracji Europejskiej w Balicach, Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, OSP w Balicach, „Wiśliczanie”, KGW „Korczynian nad Nidą”, „Stopniczanki”, „Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy” oraz Gminy Nowy Korczyn i Busko Zdrój.

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy, a niebawem podpisanie umów z kolejnymi grantobiorcami z zakresu Działań integrujących lokalne społeczności

grant_1.jpg

grant_10.jpg

grant_2.jpg

grant_3.jpg

grant_4.jpg

grant_5.jpg

grant_6.jpg

grant_7.jpg

grant_8.jpg

grant_9.jpg


 

Zobacz także

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Dodane: 2019-08-20 10:16 - czytane (33)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” w Gminie Solec-Zdrój

Gmina Solec-Zdrój przy dofinansowaniu pochodzącym z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego realizuje zadanie pn. „Miejsce aktywności...