Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Termin, częstotliwość, tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Właściciel nieruchomości jest obowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na dwa miesiące bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego nieparzystego miesiąca roku.

Opłata do 10-go:
września 2016 – za miesiąc VII, VIII 2016
listopada 2016 – za miesiąc IX, X 2016
stycznia 2017 – za miesiąc XI, XII 2016
marca 2017 – za miesiąc I, II 2017
maja 2017 – za miesiąc III, IV 2017
lipca 2017 – za miesiąc V, VI 2017
września 2017 – za miesiąc VII, VIII 2017
listopada 2017 – za miesiąc IX, X 2017
stycznia 2018 – za miesiąc XI, XII 2017
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

 

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
57 8517 0007 0000 0000 0390 0078
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju