Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Termin, częstotliwość, tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Termin,  częstotliwość, tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na dwa miesiące bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego nieparzystego miesiąca roku.

Opłata do 10-go :

marca 2019 – za miesiąc  I,II 2019

maja 2019 – za miesiąc III, IV 2019

lipca 2019 – za miesiąc V, VI 2019

września 2019 – za miesiąc VII, VIII 2019

listopada 2019 – za miesiąc IX, X 2019

stycznia 2020 – za XI, XII 2019

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy :

 

Gmina Solec-Zdrój

Ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

57 8517 0007 0000 0000 0390 0078

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju