Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Termin, częstotliwość, tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Właściciel nieruchomości jest obowiązany do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na dwa miesiące bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego nieparzystego miesiąca roku.

Opłata do 10-go :

marca 2022 – za miesiąc  I,II 2022

maja 2022 – za miesiąc III, IV 2022

lipca 2022 – za miesiąc V, VI 2022

września 2022 – za miesiąc VII, VIII 2022

listopada 2022 – za miesiąc IX, X 2022

stycznia 2023 – za XI, XII 2022

Opłatę należy uisczać na indywidualny numer rachunku bankowego, który został podany na zawiadomieniu o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

1. Wniosek o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwała Nr XXVII/164/2021 Rady Gminy Solec - Zdrój z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi