Wiadomości - Aktualności

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Dodał: lkobos Data: 2020-05-19 11:30:12 (czytane: 972)

Komunikat w sprawie składania wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych w związku z przymrozkiem wiosennym.

W związku z wystąpieniem w dniu 13.05.2020 niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (przymrozki wiosenne) Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, iż powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego.

W terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

PODCZAS DOKONYWANIA OGLĘDZIN W TERENIE WYKONYWANA BĘDZIE DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, POTWIERDZAJĄCA PONIESIONE STRATY.

Wzór wniosku można pobrać z Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz ze strony internetowej www.solec-zdroj.pl Formularz należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed głównym wejściem do budynku Urzędu. Uprzedzamy, aby wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Uwaga! Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie (wydruk z e-wniosek) celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię  WSZYSTKICH działek (również tych na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Prosimy aby składane dokumenty stanowiły integralną całość (np. koperta).

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu(7-15) pod nr tel. 41 377 60 41 w.26

 

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć/pobrać wniosek o oszacowanie strat)(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć/pobrać informację o przetwarzanych danych)(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć/pobrać wyszczególnienie wszystkich upraw i zwierząt w gospodarstwie w 2020)


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kondolencje

Panu Waldemarowi Korniłowicz wieloletniemu sołtysowi wsi Solec - Zdrój wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki ...