Wiadomości - Aktualności

Symbole Gminy Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2018-05-10 10:56:07 (czytane: 715)

Gmina Solec-Zdrój do tej pory posługiwała się atrybutem samorządowym w postaci herbu, który nie został zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną, ani przyjęty uchwałą Rady Gminy. W związku z tym herb należało przeprojektować zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej, tak aby zachować tradycję historyczno – heraldyczną.

solec_zdroj_1.jpg
 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym daje gminom miejskim i wiejskim prawo do posiadania własnego indywidualnego symbolu graficznego, jednak właściwym aktem prawnym dotyczącym symboliki samorządów terytorialnych jest Ustawa o odznakach i mundurach z 21 grudnia 1978 roku. Art. 3 ust. 1 w/w Ustawy mówi, że "jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Nad poprawnością nowo przyjmowanej symboliki wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej i gminnej czuwa Komisja Heraldyczna. Komisja ta opiniuje symbole, które odtąd posiadają osobowość prawną (pieczęcie, herby, flagi, chorągwie, sztandary).


Gmina Solec-Zdrój do tej pory posługiwała się atrybutem samorządowym w postaci herbu, który nie został zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną, ani przyjęty uchwałą Rady Gminy. W związku z tym herb należało przeprojektować zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej, tak aby zachować tradycję historyczno – heraldyczną.


Projekt herbu Gminy Solec-Zdrój, opracowany przez doktora Jerzego Michtę, powstał po konsultacjach z władzami gminy i jej mieszkańcami.

W projekcie herbu na błękitnym polu tarczy (od podstawy) znajduje się herb Jastrzębiec rodziny Zborowskich, czyli żółta podkowa zwrócona barkiem do podstawy tarczy, z żółtym krzyżem kawalerskim w jej środku. Od głowice tarczy widzimy biały Zdrój (fontannę) z czterema strumieniami wody, po dwa z każdej strony. Zdrój (fontanna) nawiązuje do nazwy gminy oraz podkreśla, że Solec-Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową. Z kolei herb Jastrzębiec wskazuje, że na terenie gminy znajduje się wieś Zborów, od której nazwisko wzięła magnacka rodzina Zborowskich herbu Jastrzębiec, która stworzyła na terenie dzisiejszej Gminy Solec-Zdrój kompleks ziemski w postaci klucza zborowskiego, w dawnym powiecie wiślickim. W jego skład wchodziła wieś Zborów z zamkiem i folwarkiem, Solec, Janów z folwarkiem, Żuków, Piasek Mały z folwarkiem, Gadawa, Sułkowice z folwarkiem, Włosnowice z folwarkiem, Kików z folwarkiem. Klucz zborowski obejmował większą część dzisiejszej Gminy Solec-Zdrój. Po śmierci kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego w 1956 roku, w wyniku dokonanego przez jego synów Zborowski herbu Jastrzębiec. Następnie w wyniku zamiany majątku pomiędzy braćmi klucz zborowski stał się własnością Andrzeja Zborowskiego. W związku z tym, herb rodziny Zborowskich, założycieli i pierwszych właścicieli "Zborowszczyzny", można zobaczyć w projekcie herbu podziału majątku, klucz zborowski w powiecie wiślickim otrzymał podczas koronny Krzysztof gminy.

Wzór ikonograficzny podkowy i krzyża w herbie Jastrzębiec Zborowskich został wzięty z herbu Lubicz, umieszczonego w herbie gminy Kluczewsko w powiecie włoszczowskim (województwo świętokrzyskie), które zaproponowała i zatwierdziła Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wzór Zdroju (fontanny) wzięto z przywileju nobilitacji króla Stanisława Augusta poniatowskiego dla architekta Jakuba Fontany, wystawionego w Warszawie 9 września 1769 roku. Nawiązuje on do drugiego członu dzisiejszej nazwy miejscowości (godło mówiące), a zarazem wskazuje na jej uzdrowiskowy charakter.

Herb Gminy Solec-Zdrój pod względem łączenia barw i ich symboliki nawiązuje do tworzenia herbów w średniowieczu. Według Herolda Sicillusa, autora traktatu o barwach w heraldyce z pierwszej połowy XV wieku barwa błękitna symbolizuje wierność, skromność, oddanie, barwa biała jest symbolizuje czystość, rozsądek, niewinność, radość, natomiast barwa żółta jest symbolem świetności, mądrości, doskonałości.


Flaga Gminy Solec-Zdrój jest kolorystycznym odwzorowaniem barw występujących w herbie – jest to prostokątny płat tkaniny w kolorze błękitnym; na środku płata godło herbu gminy.


Pieczęć Gminy Solec-Zdrój o średnicy 36 mm składa sie z godła herbu gminy, który znajduje się na jej środku oraz legendy umieszczonej na otoku zewnętrznym. Na środku pieczęci, w górnym polu Zdrój (fontanna) z czterem strumieniami wody, po dwa z każdej strony. W dolnym polu podkowa zwrócona barkiem do dołu, a ocelami do góry, z umieszczonym w niej krzyżem kawalerskim. W legendzie umieszczony majuskulny napis: Gmina Solec-Zdrój.


W związku z faktem, że ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do ustanawiania symboli w zgodzie z zasadami heraldyki i weksykologii, Gmina Solec-Zdrój wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przy którym działa Komisja Heraldyczna) o zaopiniowanie projektów herbu, flagi i pieczęci gminy.

Komisja Heraldyczna Uchwałą z dnia 1 grudnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowała w/w projekty (pozytywna opinia MSWiA z dnia 22 stycznia 2018 r.).


W związku z powyższym Rada Gminy Solec-Zdrój w dniu 28 marca 2018 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIX/222/2018 w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój.

Nowe symbole gminy obowiązują od 20 kwietnia 2018 roku.

 

Informujemy, że herb,którym dotychczas posługiwała się Gmina Solec-Zdrój pozostaje herbem miejscowości Solec-Zdrój.

 herb_solec_zdroj.png

 

 

Więcej informacji na temat symboli gminy oraz zasad ich używania (wzór graficzny herbu do pobrania) w zakładce GMINA - Herb Gminy

 


 

Zobacz także

Mistrz FIFA 19 gminy Solec-Zdrój wyłoniony!

Dodane: 2019-02-20 06:11 - czytane (102)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 roku uruchomiona zostanie, podobnie jak w latach poprzednich, "CIUCHCIA"....