Wiadomości - Aktualności

Susza - informacja dla Rolników

Dodał: lkobos Data: 2022-07-14 13:04:56 (czytane: 342)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, stwierdził na obszarze Gminy Solec-Zdrój zagrożenie wystąpienia suszy dla niektórych upraw na określonych kategoriach gleb.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych uprawach rolnych podzielonych ze względu na kategorie gleb przedstawiono  poniżej:

MAPA KATEGORII GLEBOWYCH

https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/%20/


WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KATEGORII GLEB

https://susza.iung.pulawy.pl/kategorie/

SMSR - SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,2601052/

 

susza1_zm_1.jpg
 

susza2_zm.jpg susza3_zm.png

susza4_zm.png 

susza5_zm.png 

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, w kolejnych publikowanych raportach może zmienić zakres zagrożenia wystąpienia suszy na kolejne kategorie gleb i rodzaje upraw.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  przez suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji internetowej ,,Zgłoś szkodę rolniczą’’ która nie została jeszcze uruchomiona dla szkód, które wystąpiły w 2022 r.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października. Profil zaufany można założyć w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Pomocne informacje dot. szacowania start spowodowanych suszą znajdują się pod linkami:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza--susza-2021 - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

iung.png 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na spływ kajakowy

...