Wiadomości - Aktualności

Stanowisko Rady Gminy Solec-Zdrój w sprawie inwestycji realizowanej w strefie "A"

Dodał: lkobos Data: 2020-06-15 12:02:02 (czytane: 327)

w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego prowadzonego postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013 znak : GPŚ.1.6220.6.2012 na wniosek podmiotów, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój" o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Prośba o podanie stanu podliczników wody

Urząd Gminy w Solcu - Zdroju prosi o podawanie stanu podlicznika służącego do ustalenia wody bezpowrotnie zużytej wg ustalonego harmonogramu...