Wiadomości - Aktualności

Spotkanie konsultacyjne SGU RP nt. projektu Krajowego Planu Odbudowy. 11 marzec 2021.

Dodał: lkobos Data: 2021-03-12 09:59:33 (czytane: 223)

Gminy uzdrowiskowe rozczarowane treścią Krajowego Planu Odbudowy. Pomimo zapowiedzi resortu rozwoju w Krajowym Planie Odbudowy nie uwzględniono wsparcia dla gmin uzdrowiskowych.

Miejsce gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk, a raczej brak tego miejsca w założeniach konsultowanego Krajowego Planu Odbudowy to główny temat dyskusji przeprowadzonych podczas spotkania online  Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

W konsultowanym KPO na próżno szukać wsparcia dla gmin i obszarów uzdrowiskowych, ponieważ w projekcie takiego wsparcia nie przewidziano. Burmistrzowie, Prezydenci i Wójtowie gmin uzdrowiskowych wyrazili swoje rozczarowanie, że problemy tej kategorii gmin  i możliwe wsparcie zapowiedziane przez resort rozwoju zostały w KPO zupełnie pominięte. Pomimo zapowiedzi Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, że „Polska musi być potęgą uzdrowiskową i turystyczną w Europie”, który wyraził nadzieję, że „kolejne lata będą prowadziły do dalszego wzrostu sektora uzdrowiskowego i turystycznego w Polsce”  i stworzenia przez Ministerstwo Rozwoju bardzo obiecującego  „Programu Polskie Uzdrowiska” w ramach KPO, brak jest konkretnych zapisów pozwalających na wsparcie działań gmin uzdrowiskowych.

g_o_w_21.png 

Jest to tym bardziej frustrujące, że w diagnozie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności uzdrowiska zostały wskazane jako obszary wymagające szczególnej uwagi i interwencji.

SGU RP wielokrotnie podkreślało, że „Uzdrowiska to nasz jedyny narodowy produkt sieciowy, który ma europejską markę.” Należy pamiętać, że uzdrowiska to przede wszystkim zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a także hotele, pensjonaty, gastronomia i liczne atrakcje turystyczne, które w okresie pandemii przestały funkcjonować. Uzdrowiska to obszary, które nie mogą funkcjonować bez infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej. Infrastruktury, powstającej z inicjatywy samorządów lokalnych, właśnie  przy wsparciu środków zewnętrznych. Gminy uzdrowiskowe i podmioty gospodarcze działające w uzdrowiskach muszą mieć możliwość pozyskania środków na nowe inwestycje wzbogacające ten produkt.

Samorządowcy podkreślali, że w przedstawionym projekcie KPO zabrakło odpowiednich zapisów umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego (w szczególności gminom uzdrowiskowym) skorzystanie z tych środków. Brak wsparcia w KPO jeszcze bardziej pogorszy i tak już bardzo złą sytuację tych gmin i doprowadzi do regresu poziomu życia społecznego-gospodarczego  w tych gminach i zubożenia lokalnych społeczności.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Koncert Życzeń z okazji Dnia Kobiet na nowej Sali Widowiskowej.

Dzień Kobiet w Solcu-Zdroju był dla nas szczególnym wydarzeniem. Po otwarciu nowej sali, po raz pierwszy na jej scenie odbył się wyjątkowy...