Wiadomości - Aktualności

Ruszyła rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój!

Dodał: lkobos Data: 2020-09-30 13:01:37 (czytane: 852)

Gmina Solec – Zdrój rozpoczęła realizację zadania pn. „ Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury, w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”.

logos_rew.png
 

Na realizację zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój” Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPOWŚ 2014 – 2020 w wysokości 4.266.000,00 zł. Całkowity szacunkowy koszt projektu to 12.900.000,00 zł.

Realizowana obecnie część projektu obejmuje m.in.:

- budowę deptaka na ul. 1 Maja,

- przebudowę ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej,

- budowę dwóch ogólnodostępnych toalet wraz z przyłączami (ul. Cicha, ul. 1  Maja),

- budowę elementów małej architektury, w tym fontanny (ul. 1 Maja),

- budowę systemu monitoringu miejskiego i punktów dostępowych WiFi,

- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej,

- nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją.

Będziemy bacznie śledzić postęp prac i obserwować, jak nasza „mała ojczyzna” pięknieje z dnia na dzień.

 

rew_1.jpg 

rew_10.jpg 

rew_11.jpg 

rew_12.jpg 

rew_13.jpg

rew_14.jpg

rew_15.jpg

rew_16.jpg

rew_2.jpg

rew_3.jpg

rew_4.jpg

rew_5.jpg

rew_6.jpg

rew_8.jpg


 rew_9.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Wójt Gminy Solec – Zdrój zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w akcji „Pod biało-czerwoną”....