Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

ROLNIKU !


logo_kurs.jpg 

Jeśli wypadkowi przy pracy rolniczej uległo Twoje dziecko (do ukończenia 16 roku życia) a podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie (ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu oraz macierzyńskiemu) powinieneś:

 

* w terminie 3 dni od daty powstania szkody powiadomić ubezpieczyciela o wypadku pod numerami telefonu

 

801 107 107    lub   58 555 5 555

 

* w terminie 7 dni od daty zakończenia leczenia wypełnić druk zgłoszenia szkody i przesłać wraz z dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania:

 

  1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszenia szkody na stronie : www.ergohestia.pl
  2. Pocztą na adres: 

                  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

                   ul. Hestii 1

                           81-731                 Sopot

           z dopiskiem:        BIURO LIKWIDACJI SZKÓD

 

Szczegółowe informacje oraz druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie internetowej ubezpieczyciela bądź u pracownika KRUS.

 

Przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi poproś pracownika KRUS o wydanie zaświadczenia potwierdzającego podleganie jednego z rodziców poszkodowanego dziecka, ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Umowa zawarta przez KRUS z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku.

 

 

Załączone pliki:

zasw_o_ubezp_KRUS.pdf Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zasw_o_ubezp_KRUS.pdf - 306.681 KB)

zal_1_Info_ubezpiecz_NNW_dzieci_rolnikow.pdf Zał 1 (zal_1_Info_ubezpiecz_NNW_dzieci_rolnikow.pdf - 341.005 KB)

zal_2_instr_zglo_szkody_w_nast_wypadku.pdf Zał 2 (zal_2_instr_zglo_szkody_w_nast_wypadku.pdf - 480.386 KB)

zal_3_druk_zglo_szkody_NNW.pdf Zał 3 (zal_3_druk_zglo_szkody_NNW.pdf - 322.534 KB)

zal_4_ogol_warunki_ubez.pdf Zał 4 (zal_4_ogol_warunki_ubez.pdf - 153.569 KB)