Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

Dodał: lkobos Data: 2020-01-31 11:35:55 (czytane: 776)

Uprzejmie informujemy, iż od 17.02.2020 roku rozpoczyna się w Gminie Solec-Zdrój rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji (od 10.02.2020 roku do 16.02.2020)  rodzice lub opiekunowie prawni dzieci przyjętych do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny czyli 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce.

Od 17 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 r. rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego.

Deklaracje oraz wnioski dostępne są w sekretariatach oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

od 10.02.2020

do 16.02.2020

---------------

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17.02.2020 r.

do 28.02.2020 r.

do godz. 1500

od 20.04.2020 r

do 30.04.2020 r.

do godz. 1500

 

 

 

3

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

do 06.03.2020 r.

do godz. 1500

do 8.05.2020 r.

do godz. 1500

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.03.2020 r.

do godz. 1500

11.05.2020 r.

do godz. 1500

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 20.03.2020 r.

do godz. 1500

do 22.05.2020 r.

do godz. 1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 23.03.2020 r.

do godz. 1500

do 29.05.2020 r.

do godz. 1500

 

W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych                              i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Solec-Zdrój nr XXVIII/152/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój:

 

a)       Oboje rodzice kandydata pracują/ studiują w systemie dziennym – 4 punkty

b)      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej w danym zespole – 3 punkty

c)       Jeden z rodziców kandydata pracuje, studiuje w systemie dziennym – 2 punkt

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzania kryteriów o których mowa wyżej jest:

a)       oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Przeczytaj kolejną wiadomość:

LGD "Królewskie Ponidzie zaprasza do wypełnienia ankiety

...