Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2019/2020

Dodał: lkobos Data: 2019-01-30 14:20:19 (czytane: 585)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od dnia 04.03.2018 roku można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Solec-Zdrój na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski należy składać w sekretariatach poszczególnych placówek oświatowych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2019/2020

 


Lp.


Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2019 r.

do 22.03.2019 r.

do godz. 1500

od 06.05.2019 r

do 20.05.2019 r.

do godz. 1500
2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy Prawo oświatowe

do 29.03.2019 r.

do godz. 1500

do 27.05.2019 r.

do godz. 1500

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

02.04.2019 r.

do godz. 1500

31.05.2019 r.

do godz. 1500

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 12.04.2019 r.

do godz. 1500

do 07.06.2019 r.

do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 17.04.2019 r.

do godz. 1500

do 31.08.2019 r.

do godz. 1500


W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Solec-Zdrój nr XXVIII/152/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój:


 1. Oboje rodzice kandydata pracują/ studiują w systemie dziennym – 4 punkty

 2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej w danym zespole – 3 punkty

 3. Jeden z rodziców kandydata pracuje, studiuje w systemie dziennym – 2 punkt


Dokumentem niezbędnym do potwierdzania kryteriów o których mowa wyżej jest:

 1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym


W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Solec-Zdrój nr XXVIII/153/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój:


 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły – 3 punkty

 2. Szkoła wskazana we wniosku jest położona najbliżej od miejsca zamieszkania ucznia – 2 punkty

 3. Szkoła wskazana we wniosku jest położona najbliżej od miejsca pracy rodzica - 2 punkty


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów o których mowa wyżej jest:


 1. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania ucznia,

 2. oświadczenie rodzica o odległości szkoły od miejsca pracy rodzica.

   

Zobacz także

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Dodane: 2019-08-20 10:16 - czytane (33)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatna mammografia i cytologia

W dniu 6 luty w godzinach 10:00 do 16:00 przy Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju....