Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2018/2019

Dodał: epatrzalek Data: 2018-01-30 11:05:14 (czytane: 1004)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od dnia 05.03.2018 roku można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Solec-Zdrój na rok szkolny 2018/2019. Wnioski należy składać w sekretariatach poszczególnych placówek oświatowych do dnia 19.03.2018 r

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 05.03.2018 r.

do 19.03.2018 r.

do godz. 1500

od 12.04.2018 r

do 20.04.2018 r.

do godz. 1500

 

 

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy Prawo oświatowe

do 26.03.2018 r.

do godz. 1500

do 14.05.2018 r.

do godz. 1500

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2018r.

do godz. 1500

18.05.2018 r.

do godz. 1500

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 06.04.2018 r.

do godz. 1500

do 25.05.2018 r.

do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 11.04.2018 r.

do godz. 1500

do 31.08.2018 r.

do godz. 1500

 

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych

Zobacz także

Ogłoszenie

Dodane: 2019-01-23 09:06 - czytane (42)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szczepienie psów

Dnia 03.02.2018 przy Cafe Artystyczna w Solcu – Zdroju w godz. 10.00-11.00 odbędzie się obowiązkowe szczepienie psów przeciw...