Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

Dodał: lkobos Data: 2020-01-31 11:44:07 (czytane: 468)

Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 17 lutego do 6 marca 2020 r. rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać w szkołach wnioski o przyjęcie uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski dostępne są w sekretariatach oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17.02.2020 r.

do 06.03.2020 r.

do godz. 1500

od 17.08.2020 r

do 21.08.2020 r.

do godz. 1500

 

 

 

2

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

do 13.03.2020 r.

do godz. 1500

do 25.08.2020 r.

do godz. 1500

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.03.2020 r.

do godz. 1500

26.05.2020 r.

do godz. 1500

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27.03.2020 r.

do godz. 1500

do 28.08.2020 r.

do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 30.03.2020 r.

do godz. 1500

do 31.08.2020 r.

do godz. 1500

 

W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Solec-Zdrój nr XXVIII/153/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój:

a)       Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły  – 3 punkty

b)      Szkoła wskazana we wniosku jest położona najbliżej od miejsca zamieszkania ucznia  – 2 punkty

c)       Szkoła wskazana we wniosku jest położona najbliżej od miejsca pracy rodzica -  2 punkty

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów o których mowa wyżej jest:

a)       oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania ucznia,

b)      oświadczenie rodzica o odległości szkoły od miejsca pracy rodzica.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, iż od 17.02.2020 roku rozpoczyna się w Gminie Solec-Zdrój rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych...