Wiadomości - Aktualności

Realizacja projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Solec – Zdrój”

Dodał: lkobos Data: 2020-07-28 14:46:03 (czytane: 503)

Gmina Solec – Zdrój realizuje zadanie w ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Solec – Zdrój”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji zadania została utworzona siłownia wewnętrzna w Szkole Podstawowej w Solcu Zdroju. Zakupiono również wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych do dwóch placówek oświatowych (w Solcu – Zdroju i w Zborowie) oraz do pracowni informatycznej w szkole w Zborowie. Nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne posłużą do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych nowoczesnych technik i form przekazu.

Od zakończenia roku szkolnego trwa remont szkoły w Solcu – Zdroju, który obejmuje  m.in. wymianę wykładzin,  wymianę stolarki wewnętrznej, remont schodów.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021 roku.

 

rozwoj_infrastruktury001.jpg 

rozwoj_infrastruktury002.jpg 

rozwoj_infrastruktury003.jpg 

rozwoj_infrastruktury004.jpg 

rozwoj_infrastruktury005.jpg 

rozwoj_infrastruktury006.jpg 

rozwoj_infrastruktury007.jpg 

rozwoj_infrastruktury008.jpg 

rozwoj_infrastruktury009.jpg 

rozwoj_infrastruktury010.jpg 

rozwoj_infrastruktury011.jpg 

rozwoj_infrastruktury012.jpg 

rozwoj_infrastruktury013.jpg 

rozwoj_infrastruktury014.jpg rozwoj_infrastruktury015.jpg

rozwoj_infrastruktury016.jpg 

rozwoj_infrastruktury017.jpg 

rozwoj_infrastruktury018.jpg 

rozwoj_infrastruktury019.jpg 

rozwoj_infrastruktury020.jpg 

 

 


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

Gmina Solec – Zdrój podpisała pre-umowę na dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego...